Xem nội dung

川利科技有限公司

Giới thiệu sơ lược về thành tích

技术材料及手册翻译,为拓展海外市场,为其提供说明书、手册、技术材料、合同等在国外本地化服务。翻译语种有越南语、泰语、马来语、印尼语等语种。

Thuộc tính thành tích
  • Thời gian: 2019-12-31 14:29
  • Mục: Máy móc
  • Tác giả: 阮氏阳光
Giới thiệu chi tiết / Shows

技术材料及手册翻译,为拓展海外市场,为其提供说明书、手册、技术材料、合同等在国外本地化服务。翻译语种有越南语、泰语、马来语、印尼语等语种。

Thành tích có liên quan / about photo