Xem nội dung

佛山奥斯博陶瓷技术有限公司

Giới thiệu sơ lược về thành tích

佛山奥斯博陶瓷技术有限公司是一家出口陶瓷技术的公司,与我司建立有长期合作的商务关系,阮氏阳光翻译为其提供商务文件翻译、技术现场翻译及技术文档翻译项目。

Thuộc tính thành tích
  • Thời gian: 2018-11-03 22:40
  • Mục: Ngành nghề khác
  • Tác giả: 阮氏阳光翻译
Giới thiệu chi tiết / Shows

佛山奥斯博陶瓷技术有限公司是一家出口陶瓷技术的公司,与我司建立有长期合作的商务关系,阮氏阳光翻译为其提供商务文件翻译、技术现场翻译及技术文档翻译项目。

Thành tích có liên quan / about photo