Xem nội dung

车用干式离合器 专利翻译

Giới thiệu sơ lược về thành tích

具共轴固定面接触式被动离合片的鞍座车用干式离合器专利材料翻译

Thuộc tính thành tích
  • Thời gian: 2019-12-31 14:33
  • Mục: Tài liệu đặc thù
  • Tác giả: 阮氏阳光
Giới thiệu chi tiết / Shows

具共轴固定面接触式被动离合片的鞍座车用干式离合器专利材料翻译

Thành tích có liên quan / about photo