Xem nội dung

河南省日立信股份有限公司

Giới thiệu sơ lược về thành tích

阮氏阳光翻译与河南省日立信股份有限公司建立了长期的合作关系,主要合作为精度要求高的合同翻译、法律文书翻译和技术资料翻译等项目。

Thuộc tính thành tích
  • Thời gian: 2018-11-03 17:11
  • Mục: Máy móc
  • Tác giả: 阮氏阳光
Giới thiệu chi tiết / Shows

阮氏阳光翻译与河南省日立信股份有限公司建立了长期的合作关系,主要合作为精度要求高的合同翻译、法律文书翻译和技术资料翻译等项目。

Thành tích có liên quan / about photo