Xem nội dung

云南开放大学

Giới thiệu sơ lược về thành tích

阮氏阳光翻译与云南开放大学于2016年开始合作,其中主要为《对外汉语教学语法二十讲》等泰语教材的翻译工作。

Thuộc tính thành tích
  • Thời gian: 2018-11-05 21:47
  • Mục: Giáo dục
  • Tác giả: 阮氏阳光翻译
Giới thiệu chi tiết / Shows

云南开放大学是国务院批准的全国六所试点建设的开放大学之一,是继国家开放大学、北京开放大学、上海开放大学之后成立的全国第四所开放大学,是中西部省份唯一的开放大学。

Thành tích có liên quan / about photo